CCNA Exploration 2 v4.0

Názov kurzu:

CCNA 2: Smerovacie protokoly a koncepty (Routing Protocols and Concepts)

Obsahová náplň: Konfigurácia a overenie sieťových rozhraní smerovačov. Konfigurácia protokolu RIPv1. Návrh a implementácia classless IP adresnej schémy. Použitie rozšírených konfiguračných príkazov pre implementáciu smerovania cez EIGRP. Aplikovanie základnej konfigurácie protokolu RIPv2 a schopnosť vyhodnotiť RIPv2 smerovacie informácie. Identifikácia charakteristík distance vector smerovacích protokolov.
Zoznam kapitol:
 1. Introduction to Routing and Packet Forwarding
 2. Static Routing
 3. Introduction to Dynamic Routing Protocols
 4. Distance Vector Routing Protocols
 5. RIP version 1
 6. VLSM and CIDR
 7. RIP version 2
 8. The Routing Table: A Closer Look
 9. EIGRP
 10. Link-State Routing Protocols
 11. OSPF
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra: 5 štvorhodinových stretnutí (20 hodín)
Letná škola: 5 osemhodinových stretnutí (40 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzu CCNA Exploration 1 v4.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.