CCNA Exploration 3 v4.0

Názov kurzu:

CCNA 3: LAN prepínanie a bezdrôtová technológia (LAN Switching and Wireless)

Obsahová náplň: Riešenie problémov na 1., 2., 3., a 7. vrstve sieťového modelu ISO/OSI. Schopnosť interpretovať sieťové diagramy. Základná konfigurácia prepínačov vrátane vzdialeného manažmentu zariadenia. Konfigurácia a overenie VLAN sietí, smerovania medzi VLAN sieťami, VTP, nastavenie trunkov. Činnosť STP a RSTP. Správa konfiguračných súborov. Identifikácia základných parametrov potrebných k nastaveniu bezdrôtových sietí a k ich bežnému použitiu.
Zoznam kapitol:
  1. LAN Design
  2. Basic Switch Concepts and Configuration
  3. VLANs
  4. VTP
  5. STP
  6. Inter-VLAN Routing
  7. Basic Wireless Concepts and Configuration
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra: 4 štvorhodinové stretnutia (20 hodín)
Letná škola: 4 osemhodinové stretnutia (32 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzu CCNA Exploration 1 v4.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.