CCNA Security

Názov kurzu:

CCNA Security

Obsahová náplň: Sieťové hrozby, metódy zmierňovania a základy zabezpečenia počítačovej siete. Bezpečný prístup pre administrátora na smerovačoch Cisco. Bezpečný prístup pre administrátora s AAA. Implementácia firewalových technológií na zabezpečenie perimetra siete. Konfigurácia IPS na zmiernenie útokov na siete. Zváženie zabezpečenia LAN siete a implementácia koncových bodov a zabezpečenia na 2. vrstve. Implementácia metód pre zabezpečenie dôveryhodnosti a integrity dát. Implementácia bezpečných virtuálnych privátnych sietí. Vytvorenie a realizácie komplexnej bezpečnostnej politiky vzhľadom na zabezpečenie potrieb organizácie.
Zoznam kapitol:
  1. Modern Network Security Threats
  2. Securing Network Devices
  3. Authentication, Authorization and Accounting
  4. Implementing Firewall Technologies
  5. Implementing Intrusion Prevention
  6. Securing the Local Area Network
  7. Cryptography
  8. Implementing Virtual Private Networks
  9. Putting It All Together
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra: 10 päťhodinových stretnutí (50 hodín)
Letná škola: 9 osemhodinových stretnutí (72 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 6
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzu CCNA Exploration 4 v4.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky 640-553 IINS získa študent priemyselný certifikát CCNA Security.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.