CCNP Route v6.0

Názov kurzu:

CCNP ROUTE: Implementing IP Routing (Implementácia smerovacích protokolov)

Obsahová náplň: Kurz je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie znalostí o smerovacích protokoloch. Študenti sa naučia ako implementovať, monitorovať a udržiavať smerovacie služby v podnikovej sieti. Osvoja si tiež ako plánovať, nakonfigurovať a overiť implementáciu komplexných smerovacích riešení v podnikových LAN a WAN sieťach s využitím smerovacích protokolov v prostredí IPv4 a IPv6 sietí. Kurz tiež zahŕňa konfiguráciu zabezpečených smerovacích riešení pre podporu pobočiek a mobilných pracovníkov.
Zoznam kapitol:
  1. Planning Routing Services
  2. Implementing an EIGRP based Solution
  3. Implementing a Scalable Multiarea Network OSPF based Solution
  4. Implementing an eBGP based Solution
  5. Implementing an IPv6 based Solution
  6. Implementing an IPv4 or IPv6 based Redistribution Solution
  7. Implementing Layer 3 Path Control Solution
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra: 10 päťhodinových stretnutí (50 hodín)
Letná škola: 10 osemhodinových stretnutí (80 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 6
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzu CCNA Exploration 4 v4.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky 642-902 ROUTE získa študent priemyselný certifikát CCNP ROUTE.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.