CCNP Switch v6.0

Názov kurzu:

CCNP SWITCH: Implementing IP Switching (Implementácia prepínaných sietí)

Obsahová náplň: Kurz je zameraný na problematiku prepínania na druhej a tretej vrstve. Študenti sa naučia ako implementovať, monitorovať a udržiavať prepínanie v konvergovaných podnikových sieťach a tiež ako plánovať, nakonfigurovať a overiť implementáciu komplexných podnikových riešení prepínania. Kurz ďalej zahŕňa bezpečnú integráciu VLAN, WLAN, hlasu a videa do podnikových sietí.
Zoznam kapitol:
  1. Analyzing Campus Network Designs
  2. Implementing VLANs in Campus Networks
  3. Implementing Spanning Tree
  4. Implementing Inter-VLAN Routing
  5. Implementing First Hop Redundancy in a Campus Environment
  6. Implementing a Highly Available Network
  7. Minimizing Service Loss and Data Theft in a Campus Network
  8. Integrating Wireless LANs into a Campus Network
  9. Accommodating Voice and Video in Campus Networks
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra: 10 päťhodinových stretnutí (50 hodín)
Letná škola: 10 osemhodinových stretnutí (80 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 6
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzu CCNA Exploration 4 v4.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky 642-813 SWITCH získa študent priemyselný certifikát CCNP SWITCH.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.