CCNP TShoot v6.0

Názov kurzu:

CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks (Údržba a riešenie problémov v IP sieťach)

Obsahová náplň: Kurz je zameraný na problematiku monitorovania a udržiavania komplexných podnikových smerovaných a prepínaných IP sietí. Štúdium zahŕňa plánovanie a vykonávanie pravidelnej údržby siete, podporu a riešenie problémov pomocou technologických procesov a osvedčených postupov pri systematickom prístupe v súlade s ITIL pravidlami.
Zoznam kapitol:
  1. Planning Maintenance for Complex Networks
  2. Selecting Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications
  3. Planning Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks
  4. Maintaining and Troubleshooting Routing Based Solutions
  5. Maintaining and Troubleshooting Network Security Solutions
  6. Maintaining and Troubleshooting Integrated, Complex Enterprise Solutions
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra: 10 päťhodinových stretnutí (50 hodín)
Letná škola: 10 osemhodinových stretnutí (80 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 6
Podmienky absolvovania: Absolvovanie kurzov CCNP Route a CCNP Switch v6.0.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného semestra.

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky 642-832 TSHOOT získa študent priemyselný certifikát CCNP TSHOOT.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.