O akadémii

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach sa stala dňom 23. Novembra 1999 prvou regionálnou školou Cisco Networking Academy programu (CNAP) v Slovenskej a Českej republike a dňom 9.3.2000 boli oficiálne otvorené priestory RCNA v Košiciach a zároveň sa začal rozvoj programu CNA prostredníctvom siete lokálnych CNA.

V máji 2011 spoločnosť Cisco predstavila nové štrukturálne a procesné zmeny v ktorých rola regionálnej akadémie zanikla a vznikli nové inštitúcie:

  • Cisco akadémie - zodpovedné za vzdelávanie študentov
  • Instructor Training Center - zodpovedné za vzdelávanie inštruktorov
  • Academy Support Center - zodpovedné za podporu akadémií

Činnosť CNL Cisco Academy je organizovaná v priestoroch Laboratória Počítačových Sietí na Katedre Počítačov a Informatiky, FEI, TUKE.

V rámci tzv. CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAMU je ponúkaná komplexná škála kurzov počínajúc základnými a končiac modernými sieťovými technológiami - od ťahania kabeláže po zložité koncepty. V povahe kurzov sa odráža ich obsah: interaktívne lekcie sú uložené predovšetkým na komunitnom serveri Cisco vyhradenom pre výučbu.

© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.