Špecializované kurzy

Názov kurzu:

Linux Fundamentals

Obsahová náplň:
 1. what is linux?
 2. multi-user concepts
 3. the linux filesystem
 4. manipulating files
 5. text processing
 6. shell basics
 7. regular expressions
 8. archiving and compression
 9. text editing
 10. command shells
 11. introduction to shell scripting
 12. process management and job control
 13. the secure shell (ssh)
 14. managing software
 15. mounting filesystems & managing removable media
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Programovací jazyk Python

Obsahová náplň:
 1. python introduction
 2. expressions and statements
 3. control flow statement
 4. working with numbers
 5. working with strings
 6. regular expressions
 7. working with lists and tuples
 8. working with dictionaries
 9. functions
 10. exceptions
 11. working with files
 12. modules and packages
 13. basic of oop in python
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Základy jazyka SQL

Obsahová náplň:
 1. databázové systémy
 2. entitno-relačný model
 3. relačný model
 4. jazyk sql
 5. join
 6. agregačné funkcie
 7. subqueries
 8. množinové operácie
 9. pohľady
 10. indexy
 11. postupnosti
 12. zlepšenie výkonu databázy
 13. riadenie prístupu
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Základy jazyka UML

Obsahová náplň:
 1. uml introduction
 2. development process
 3. class diagrams basics
 4. sequence diagrams
 5. mastering class diagrams
 6. object diagrams
 7. package diagrams
 8. deployment diagrams
 9. use case diagrams
 10. state machine diagrams
 11. activity diagrams
 12. communication diagrams
 13. composite structure diagrams
 14. component diagrams
 15. interaction overview diagrams
 16. timing diagrams
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Version Control Systems

Obsahová náplň:
 1. git and subversion
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 2 osemhodinové stretnutia (16 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Základy algoritmizácie

Obsahová náplň:
 1. robot karel
 2. algoritmus
 3. programujeme robota karla
 4. učíme karla nové príkazy
 5. karel a jeho senzory
 6. systematický návrh a zdokonaľovanie algoritmov
 7. premenné a typy údajov
 8. vývojové diagramy
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Základy jazyka PHP

Obsahová náplň:
 1. úvod do php
 2. úvod do jazyka
 3. polia
 4. reťazce
 5. regulárne výrazy
 6. odovzdávanie parametrov v rámci php skriptov
 7. čas a dátum
 8. súbory a súborový systém
 9. práca s databázou
 10. úvod do objektového programovania v php
 11. úvod do php softvérových rámcov
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Základy HTML a CSS

Obsahová náplň:
 1. html - html elementy a ich atribúty, nadpisy, odstavce, formátovanie textu, štýly, odkazy, obrázky, tabuľky, zoznamy, hlavička stránky
 2. css - syntax css, id a class, úprava štýlu pozadia, formátovanie textu, nastavenie písma, zmena štýlu odkazov, úprava zoznamov, úprava tabuliek, box model, pokročilejšie témy, umiestnenie elementov, tipy a triky
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 2 osemhodinové stretnutia (16 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
Názov kurzu:

Bash scripting

Obsahová náplň:
 1. introduction
 2. linux overview
 3. mastering vim
 4. the environment
 5. flow control
 6. expressions
 7. loops
 8. functions
 9. regular expressions
 10. awk
 11. sed
 12. useful tools
 13. arrays
Rozsah štúdia: Kurz počas semestra:
Letná škola: 3 osemhodinové stretnutia (24 hodín)
Minimum účastníkov: Kurz počas semestra: 5
Letná škola: 5
Podmienky absolvovania:
© 2011 Computer Networks Laboratory.. Drupal theme by Kiwi Themes.